УНІВЕРСИТЕТ У БЄЛЬСЬКО-БЯЛІЙ - УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ ВАС!

Факультет наук про здоров'я

Інформація: www.wnoz.ath.bielsko.pl
 
Факультет здійснює навчання студентів за наступними напрямками:

• Медичний догляд
• Невідкладна медична допомога
 
Основні напрямки наукових досліджень:
 
 • Створення та впровадження системи управління медичної інформації для служб порятунку, а також спрямованої на підвищення ефективності управління медичної допомоги при аварійно-рятувальному та стаціонарному лікуваннях.
 • Навчання підтримці та харчуванню новонароджених.
 • Вивчення впливу швидкого переміщення людини в різних часових поясах на десинхронизації циркадних ритмів.
 • Вивчення імуногенності окремих імплантатів.
 • Дослідження, що стосуються клінічних аспектів сестринського догляду для літніх пацієнтів, пацієнтів з хронічними захворюваннями і захворюваннями, які вважаються наслідками цивілізаціаціі 21-го століття.
 • Дослідження інноваційної системи підготовки медичних аварійних служб.

Факультет гуманітарних і соціальних наук

Інформація: www.whs.ath.bielsko.pl

 
 
Факультет здійснює навчання студентів за наступними напрямками:
 
 • Польська філологія
 • Філологія:
 • Англійська
 • Слов'янська (хорватська, чеська, російська, словенська)
 • Іспанська
 • Педагогіка
 
Основні напрямки наукових досліджень:
 • Розвиток слов'янських мов на тлі соціополітичних змін наприкінці 20-го століття і на початку 21-го століття.
 • Метаморфози літературних жанрів у країнах Центральної Європи.
 • Література і культура слов'ян.
 • Сучасна методологія гуманітарних наук: теорія і практика.
 • Когнітивізм як парадигма міждисциплінарних досліджень.
 • Переклад нехудожніх текстів: теорія і практика.
 • Культурна спадщина Латинської Америки.
 • Лексичні аспекти просторових подій в процесі перекладу з англійської мови на польську та інші слов'янські мови.
 • Порятунок від забуття: слідуючи по стопах американських письменників і поетів польського походження від початку 20-го століття до наших днів.
 • Сучасна польсько-американська, індіанська і африкансько-американська література. Основні тенденції розвитку.

Факультет менеджменту та транспорту

Інформаціяwww.wzit.ath.bielsko.pl 

 
Факультет здійснює навчання студентів за наступними напрямками:
 
 • Управління
 • Соціологія
 • Транспорт
 
Основні напрямки наукових досліджень:

a)    В галузі менеджменту:

·         Аналіз ефективності інвестицій у транспорті в контексті соціальної та економічної інтеграції регіону.
·         Аналіз розвитку ринку пасажирського і вантажного транспорту.
·         Аудит логістичних систем та систем якості.
·         SWOT аналіз маркетингових та логістичних діяльностей.
·         Оптимізація рівнів поставок.
·         Вивчення лояльності та задоволеності клієнтів.
·         Розробка та впровадження систем якості стандартів ISO 9001.
·         Маркетингові дослідження ринку.
·         Проведення маркетингових досліджень в галузі туризму та відпочинку.
·         HR менеджмент, із врахуванням складової людей з обмеженими можливостями.
·         Управління ризиками та оцінка затрат.

b)    в галузі транспорту:

·         Використання ITS (Intelligent Transport Systems).
·         Прогнозування викидів автотранспорту та використання палива.
·         Моделювання розповсюдження забруднюючих речовин в міських районах.
 ·        Управління та моделювання якості повітря.
·         Використання методу кінцевих елементів.
·         Вимірювання потоку транспорту та рівня шуму.
·         Окремі питання управління машинами.
·         Моделювання морських пристроїв.
·         Окремі питання безпеки транспорту.

c)     в галузі соціології:

·         Жінки на ринку праці у міських та сільських районах.
·         Можливості та перешкоди до працевлаштування людей з обмеженими можливостями.
·         Окремі нові засоби масової інформації.
·         Процес метрополізації в поліцентричних регіонах.
·         Місцеве самоврядування та інноваційне мислення.
·         Соціальні та економічні чинники міграції з міст та сільских районів.
·         Створення громадянського суспільства та розвиток політичної культури.
·         Дослідження ринку праці у сфері послуг.
·         Створення корпоративної культури підприємств, компаній та громадських закладів.


 
 

Факультет інженерії матеріалів, будівництва та довкілля

Інформація: http://www.wimbis.ath.bielsko.pl/


Факультет здійснює навчання студентів за наступними напрямками:
 
 • Текстильне машинобудування
 • Охорона навколишнього середовища
 • Інженерія довкілля
 • Будівельна інженерія
 • Інженерія матеріалів
 
Основні напрямки наукових досліджень:
 
 • Текстильна промисловість та полімерні матеріали
 • Аналіз процесів, що супроводжують фазові переходи в полімерах, таких як кристалізація і плавлення та всебічні характеристики надмолекулярної структури полімерів, використовуючи техніку ширококутної дифракції рентгенівських променів (WAXD) і малокутового розсіювання рентгенівських променів (SAXS).
 • Стандарти інфрачервоної спектроскопії і комбінаційної ІЧ-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії, DSC, TGA і DMTA теплові аналізи полімерних матеріалів.
 • Синтез поліанілінових волокон.
 • Зміна структури целюлози і досліджень з пластифікації похідних целюлози.
 • Формування і модифікація волокнистих каркасів для регенерації кісткової тканини.
 • Модифікація термопластичних полімерів, з використанням нанодобавок.
 • Дослідження з використання поліпропіленових волокон для армування бетону.
 • Інститут охорони навколишнього середовища і техніки
 • Оцінка окислення опадів і моделювання взаємодій між мікромолекулами і макромолекулами, на основі молекулярної динаміки і молекулярних механізмів на атомних і мезомасштабних рівнях.
 • Оцінка стану техногенних біотопів, використання капілярних рослин, мохів та лишайників, а також екологічні валоризації областях на основі геоботанічних методів.
 • Дослідження про вплив рельєфу, метеорологічних, гідрологічних, ґрунтових умов на поширення забруднення в навколишньому середовищі, особливо в гірських районах.
 • Участь ниткоподібних бактерій в циклі відновлення фосфору.
 • Оцінка методів, систем та ефективності систем муніципальних стічних вод і очищення промислових стічних вод.
 • Дослідження забруднення повітря, включаючи оцінку методів і пристроїв для охорони атмосферного повітря в коксохімічній промисловості, металургії, лиття.

Факультет машинобудування та інформатики

 

Інформація: www.wbmii.ath.bielsko.pl

Факультет здійснює навчання студентів за наступними напрямками:
 
 • Машинобудування
 • Управління та інженерія виробництва
 • Інформатика
 • Автоматика та робототехніка
Основні напрямки наукових досліджень:
 • Функціональні рівняння і нерівності. Багатозначні функції. Імовірнісні вимірювання. Методи штучного інтелекту. Мережеве моделювання.
 • Комплексний аналіз. Розробка програмного забезпечення.
 • Вирішення проблем інформаційних технологій, електротехніки, електроніки та автоматики. 
 • Розрахунок міцності гофрованих з'єднань і багатошарових / шаруватих матеріалів.
 • Дослідження динамічної стійкості тришарових кільцевих пластин з в'язкопружного серцевиною.
 • Використання зворотного проектування в моделюванні промислового дизайну.
 • Динамічні випробування (аналіз) і методології розробки передач.
 • Методи багатокритерільної (багатоцільової) оптимізації у виробничих процесах.
 • Динамічний аналіз механічних систем.
 • Дослідження силових елементів транспортних засобів.
 • Моделювання реальних процесів двигуна. Устаткування двигунів для роботи на альтернативному паливі. Контроль та оптимізація процесів двигуна.
 • Дослідження способів вимірювань і процедур калібрування, а також визначення похибки вимірювання в машинобудуванні.
 • Дослідження промислових мереж, що працюють в системах реального часу.
12 июня 2018
Объявление! 1) Это объявление НЕ для Erasmus + или других студентов
 
2) Это объявление ТОЛЬКО для абитуриентов и рекрутеров в учебном году 2018/2019

3) Только полные комплекты документов будут обработаны. См. Список: http://rus.ath.bielsko.pl/index.php/2015-03-27-11-08-10/2015-04-08-09-04-22.html
 
4) Кандидаты получают Письмо-предложение ("Offer letter") для подачи заявления на визу
 
5) При положительных результатах подачи заявления на визу Кандидаты получают последующие документы
 
6) Университет
в Бельско-Бялой отправляет документы абитуриентам с полными комплектами документов по пятницам.
 
См. Календарь ниже:


 
Цикл 1
22 Июня, Пятница
Цикл 2
29 Июня, Пятница
Цикл 3
6 Июля, Пятница
Цикл 4
13 Июля, Пятница
Цикл 5
20 Июля, Пятница
Цикл 6
27 Июля, Пятница
Цикл 7
10 Августа, Пятница
Цикл 8
24 Августа, Пятница
Цикл 9
7 Сентября, Пятница
Цикл 10
14 Сентября, Пятница
Читати далі >
04 июня 2018
Ціни на навчання в новому 2018/2019 академічному році! Дорогі кандидати,

З радістю повідомляємо вам, про те що ціна на навчання для іноземних студентів залишиться незмінною в 2018/2019 навчальному році.

Більше інформації про ціни минулого року:

http://ua.ath.bielsko.pl/index.php/2016-02-16-09-51-15.html
Читати далі >
15 мая 2018
Заявка на навчання - зміни! Дорогі гості нашої сторінки!

Ми раді підтвердити, що наше вербування розпочнеться в травні 2018 року! Існує невелика зміна дат - вербування почнеться з 16.05.2018. Вибачте за незручність!

Як це зроблено, платформа https://rekrutacja.ath.bielsko.pl/ буде відкрита для вашої зручності.

У разі будь-яких питань стосовно вербування, не соромтеся звертатися до international@ath.bielsko.pl з темою "Рекратація".
Читати далі >